You're watching:

Russian Helicopter Shot Down by Ukraine

Russian Helicopter Shot Down by Ukraine 592
  

Russian Helicopter Shot Down by Ukraine

ukraine, war